La relació amb les famílies

Les famílies són un dels pilars fonamentals de l’escola. Adopten un paper molt actiu en tot el procés d’ escolarització .

Intentem establir una estreta relació basada sobretot, en la confiança , el respecte i el diàleg fins establir un bon vincle.

Per això intentem involucrar a les famílies en la vida quotidiana de l’ escola: viure el dia a dia des de dins, intercanviar converses relaxades en les trobades diàries,  la participació i col·laboració en les festes, etc.

Durant l’estada de l’infant a l’escola, es fan reunions individuals per explicar l’evolució de cada infant; intentant que sigui un moment de diàleg. També es fan trobades col.lectives amb totes les famílies per fomentar l’intercanvi.

S’estableixen diferents formes de documentació per donar visibilitat als petits detalls de vida quotidiana; ja sigui a les parets de l’escola, a les diferents televisions,  llibretes o el mateix bloc; per tal de que totes les famílies puguin saber tot allò que passa a l’escola dels seus fills quan ells no hi són presents.