Malalties i accidents a l’escola bressol

ACTUACIÓ EN CAS DE MALALTIA

Els infants no poden assistir a l’ escola quan estan malalts i cal que hagin passat un mínim de 24 hores a casa sense cap símptoma de la malaltia abans de tornar a l’ escola. Si no es compleix el termini ,  no seran admesos.

Quan l’infant es posa malalt a l’escola, s’ avisa de seguida a la família  perquè el vingui a recollir el més aviat possible. A cada espai referent hi ha una agenda de telèfon dels infants on apareixen el números de telèfon per ordre de preferència de trucades . En el cas concret de la febre, a 37’5º. S’ utilitzen mètodes naturals per alleugerir-ne els seus símptomes com la hidratació i el bany. En cap cas es dóna cap tipus d’ antitèrmic.

 

S’ administrarà medicaments als infants  sempre amb recepta mèdica i la autorització de la família, mitjançant un document escrit explicitant la dosi i l’horari a seguir. Aquí tens una versió per imprimir de l’autorització que cal omplir si ha de prendre medicaments a l’escola.

 

 

ACTUACIÓ EN CAS D’ ACCIDENT

 

L’escola ha establert un protocol d’actuació en cas d’accident mentre la família no és amb l’infant:

  • S’ avisarà a la família perquè se’ n facin càrrec
  • S’ avisarà al 112
  • S’ acompanyarà a la família al centre mèdic, sempre que la situació de l’ escola ho permeti.

En el cas que es consideri oportú, perquè la vida del nen/a està en perill, sota el criteri del personal educatiu es prendrà la decisió que es cregui oportuna per tal d’assegurar i protegir bé el nen/a com ho faria un bon pare. Les famílies signen una autorització donant a l’ equip educatiu la responsabilitat de prendre la decisió que  cregui oportuna per tal d’assegurar i protegir bé l’ infant.