CDIAP Integra Olot

L’escola bressol compte amb l’assessorament del Centre especialitzat en el desenvolupament infantil, integrat dins la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
L’equip consta de fisioterapeutes, psicòlogues, logopedes, neuropediatra i treballadora social.
Un dels objectius que pretenem conjuntament és la prevenció, seguiment i orientació de l’evolució dels infants entre els 0 i els 3 anys i l’atenció, suport i assessorament a les famílies.


CDIAP Atenció Precoç OLOT

telèfon 972 266 291
cdiap@integraolot.cat