L’autonomia en el joc

El plaer d’aprendre, de conèixer i de comprendre és una de les primeres i fonamentals sensacions que cada infant espera de l’experiència que afronta tot sol o amb els companys. Una sensació decisiva que s’ha de reforçar perquè el plaer sobrevisqui també quan la realitat digui que aprendre, conèixer i comprendre poden portar fatigues i dificultats.

Els infants; com el poeta, l’escriptor, el músic o el científic; són àvids investigadors de sensacions, de sentiments, de relacions, …; en definitiva, d’idees que desitgen portar a la pràctica per damunt d’allò que aparentment sembla impossible.

L’experiència ens confirma que els infants necessiten llibertat; molta llibertat. Llibertat per indagar, provar, equivocar-se i corregir. Per triar on i amb qui volen invertir la seva curiositat, la seva intel•ligència i les seves emocions; per apreciar els infinits recursos de les mans, la vista, l’oïda, de les formes, les textures, els colors, els materials i els sons.

Ens correspon als adults, als professionals; amb llibertat, competència, curiositat i fantasia; oferir als infants tot allò que, segons la seva etapa, el seu moment evolutiu i el seu pensament poden valorar i desitjar aprofundir-hi per arribar a gaudir-ne al màxim.

Per això, igual que els infants han sabut al llarg dels anys què volia dir experimentar a partir de les mans, de la pell; desitgem que els adults igualment puguin ser una mica infants descobrint la màgia de les petites coses, talment com ha fet ells.

Reflexions a partir de “Els cent llenguatges dels infants”

A.M. Rosa Sensat, 2005 Barcelona