Consell de participació

El Consell de Participació és l’ òrgan màxim de participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

Està format per un representant de l’ajuntament, la coordinadora pedagògica de l’escola bressol, dues mestres, dos representants dels pares i mares, un representant del personal del serveis i el president de la junta de l’ AMPA.

Pel curs 2020-2021 els representants de les diferents parts del Consell són:

Representant de l’Ajuntament: Enric Colom.

Coordinadora pedagògica: Mercè Serrat.

Equip educatiu: Elena Solà i Marta Hernández.

Personal de serveis: Fina Casadevall.

Representant de famílies: Cristina Montoro i Marta Sabido

Perdiòdicament durant el curs es fan diferents trobades per aprovar temes destacats que afecten al funcionament general de l’escola.

Estan a disposició de totes les famílies les actes dels consells.

Acta del curs 2014-2015

Acta del dia 19 de març de 2015

Actes del curs 2015-2016

Acta del dia 6 d’ octubre de 2015

Acta del dia 28 de juny de 2016

Actes del curs 2017-2018

Acta del dia 30 d’octubre de 2017

Acta del dia 25 de juny del 2018

Actes del curs 2018-2019

Acta del dia 12 de desembre de 2018