Solució al joc dels alumnes esportistes

Com han dit l’Alicia i l’Arnau Cardo, el màxim nombre d’alumnes que poden jugar a tennis és 9 alumnes.

Els percentatges dels altres esports fan 85%, llavors un 15% poden fer tennis.

15% de 60 = 15 x 60/100 = 9

Deixa un comentari