Demà, dimarts 3 d’octubre, ATURADA GENERAL

Benvolgudes famílies,

A la nostra escola sempre hem treballat partint del principi que amb violència no se solucionen els conflictes. Per tant, coherents amb aquest principi i vist ELS FETS OCORREGUTS AHIR, REUNITS  en claustre EXTRAORDINARI hem decidit fer ATURADA de 24 hores demà, per tal d’ensenyar que la resposta pacífica a les agressions no és només un dret sinó un deure.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS