Daily Archives: 30 abril 2009

Exercicis de química: propietats periòdiques dels elements

Sèrie d’exercicis (alguns són de repàs):

Exercicis de la pàgina 216 del llibre de text:

2 (a partir de la config. electrònica saber col·locar un element en la TP sense necessitat de mirar-la: grup i període)

4

6 (sense mirar els valors exactes, saber comparar els valors d’aquestes propietats dins un mateix grup i/o període)

7 (veure exemple 3 de la teoria i entendre què és 1 eV equiva a 1,602·10-2 J)

8 i de 10 a 20

Sí que és bastant, però seleccioneu i feu el que pugueu. He posat els exercicis que crec que val la pena que us mireu. Molts són curts de fer si els enteneu. Intenteu raonar totes les respostes.

Ànims!