Daily Archives: 26 abril 2009

Epidèmia de grip porcina: ens hem d’espantar?

Aquests dies els mitjans de comunicació es fan ressò d’una sèrie de morts a Mèxic i Estats Units que sembla que són degudes a un virus mutant que prové del virus de la grip porcina (és a dir, un virus que ha experimentat petits canvis en la seva seqüència d’ADN que conté la informació genètica i que l’han fet capaç d’infectar éssers humans sense que el nostre sistema immunitari el pugui combatre).

No sabem fins a quin punt ens hem d’alarmar, però si volem estar informats, podem consultar la web de l’OMS (Organització Mundial de la Salut).