Ciències de la Naturalesa a l’ESO

La finalitat de la matèria de Ciències Naturals a l’ESO és que els alumnes puguin comprendre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix i ajudar-los a prendre decisions que tinguin en compte tant els coneixements científics com els procediments i les estratègies que caracteritzen la ciència.

Els professors del departament treballem perquè els continguts tinguin una connexió estreta amb l’entorn natural però també amb la realitat del seu propi cos i amb les tecnologies que utilitzen els alumnes o que poden utilitzar en un futur.

Ens basem en una metodologia activa i combinem diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge per ajudar els alumnes en l’assoliment d’uns coneixements útils per a la seva vida.

El pilar bàsic d’aquest estil d’ensenyament-aprenentatge es troba en les competències bàsiques:

La competència específica de les Ciències de la Naturalesa és la competència científica, és a dir, la capacitat d’utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir d’evidències, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix.

L‘objectiu dels professors del nostre departament és contribuir a què els alumnes assoleixin de forma satisfactòria les competències bàsiques i, més específicament, la competència científica. Podem dir que un alumne l’ha assolida si és capaç de:

Sentir-se atret per la ciència i la seva manera de treballar (mètode científic)

Saber connectar la interpretació de la realitat amb els models científics que l’ajudin a entendre els fenòmens complexos de la naturalesa i la tecnologia.

Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats o situacions de la pròpia vida a partir de l’aplicació del mètode científic.

Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions.

Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts (Internet, revistes i llibres de divulgació científica, discursos orals, etc.).

Utilitzar el coneixement científic per exercir amb responsabilitat com a ciutadà, respectant l’entorn i el medi ambient i fent un bon ús de la salut pròpia i dels altres.

(Adaptat del Decret 143/2007 de la Generalitat de Catalunya, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *