Monthly Archives: març 2009

Activitats sobre reaccions REDOX

Selecció d’activitats i problemes relacionats amb les reaccions REDOX (bloc I):

1. Al laboratori podem preparar halògens mitjançant la reacció entre els seus halurs alcalins, en medi àcid, i l’òxid de manganès (IV). Per preparar iode, podem fer reaccionar un iodur alcalí i l’òxid de manganès (IV), segons l’equació química següent:

I+ MnO2 + H+   –>  Mn2+ + I2 + H2O

Representa l’equació iònica igualada.

2. De vegades, l’olor desagradable d’algunes aigües residuals del clavegueram és deguda als ions sulfur que contenen. Una possible solució és el tractament d’aquestes aigües amb peròxid d’hidrogen, que permet oxidar els ions sulfur a ions sulfat. Escriviu l’equació química ben ajustada d’aquesta reacció.

Addicional: des del punt de vista del medi ambient, resoldríem completament el problema o en crearíem algun altre de nou? Pensa-hi, segur que des de Ciències de la Terra i del medi ambient hi tens alguna cosa dir.

 

3. En la pluja àcida es forma àcid sulfúric que prové del diòxid de sofre present a l’atmosfera. En la reacció química responsable de la transformació, hi intervenen també l’aigua i l’oxigen atmosfèrics. Sabries expressar la reacció química ben igualada?

Addicional: d’on pot provenir aquest diòxid de sofre atmosfèric?

 

4. Fes els exercicis 37, 38, 39 i 40 de la pàgina 169 del llibre de Química de 1r de batxillerat (editorial McGraw-Hill, 2002.

Preparació del concurs sobre la Taula Periòdica dels elements químics

Com us deia a classe, el grup que guanyi el concurs que farem el proper dilluns no caldrà que faci la prova sobre la Taula Periòdica del divendres. Per tant, val la pena que us prepareu una mica a fons, no us sembla?

En la Taula Periòdica hi ha molta informació, i no cal que aquest any la sapiguem tota. Tot seguit, us comento coses que heu de saber i d’altres que no cal que us mireu:

1. No cal aprendre’s els noms ni els símbols dels elements artificials (de color violeta en el llibre de text).

2. Dels elements dels períodes 6 i 7 (lantànids i actínids), només cal saber l’urani, U.

3. De la resta d’elements químics, hem de ser capaços de relacionar símbol amb nom corresponent.

4. No cal que recordem el grup i el període al qual pertanyen els elements químics, però sí que hem de saber que els elements que es troben en un mateix grup tenen els mateixos electrons de valència i, per tant, propietats químiques similars.

5. Hem de saber dir si un element és sòlid, líquid o gas; si és metall, semimetall, no metall o gas noble.

6. No cal que recordem el nombre atòmic exacte ni la massa atòmica d’un element.

7. Hem de saber la importància de Mendeleiev i Moseley, què va aportar cadascun d’ells.

8. Cal conèixer quins són i on es troben els elements químics bàsics de la Terra.

9. També cal que sapiguem quins són els elements químics més importants presents en els éssers vius i on es localitzen concretament.

Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un comentari que us respondré abans del dilluns. D’aquesta manera, els altres companys també podran veure el dubte i la resposta. També us convido a que resolgueu vosaltres els dubtes dels vostres companys afegint el vostre comentari.

Per últim, consulteu aquesta Taula Periòdica, és força interessant. Veieu com indica l’estat de la matèria en què es troba cada element químic a 25 – 30 ºC?