Els Espais d’Aprenentatge a P3

Els Espais d’Aprenentatge els entenem com una estratègia que permet flexibilització i adaptació d’activitats, com una concreció de la idea que els infants puguin construir aprenentatges essent ells els protagonistes. En aquest vídeo es mostren les vuit propostes que es plantegen per als infants de P3 i diferents activitats dins de cada proposta. Els infants trien cada tarda la proposta inicial que volen desenvolupar i durant la tarda poden canviar la proposta fins a dues o tres vegades.
Imatge de previsualització de YouTube