FULL INFORMATIU 0. CURS 2012-2013

FULL INFORMATIU 0 – JUNY 2012

Contingut:

 • Pagaments
 • Horari curs 2012-2013
 • Calendari curs 2012-2013
 • Entrades i sortides
 • Aspectes organitzatius
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Salut
  • Menjador i acollida
  • Esmorzars
  • Aniversaris
  • Objectes de valor
  • Relacions família-escola
  • Psicomotricitat i educació física
  • Patis en dies de pluja
  • Serveis de l’EAP
  • Agraïments als docents
  • US DESITGEM UN BON ESTIU !!!

DescarregarDescàrrega en .pdf

CURS 2011-2012. FULL INFORMATIU 0

FULL INFORMATIU 0 – JUNY 2011

Contingut:

 • Entrades i sortides
 • Aspectes d’organització pràctica
 • Horaris
 • Pagaments
 • Salut
 • Menjador i acollida
 • Esmorzars
 • Aniversaris
 • Relacions escola/famílies
 • Psicomotricitat i educació física
 • Patis en dies de pluja
 • Serveis de l’EAP
 • Agraïments als docents
 • Objectes de valor

DescarregarDescàrrega en .pdf

FULL INFORMATIU 0

FULL INFORMATIU 0 – JUNY 2010

Contingut:

 • Entrades i sortides
 • Aspectes d’organització pràctica
 • Horaris
 • Pagaments
 • Sortides i colònies
 • Salut
 • Menjador i acollida
 • Esmorzars
 • Aniversaris
 • Relacions escola/famílies
 • Psicomotricitat i educació física
 • Patis en dies de pluja
 • Serveis de l’EAP
 • Agraïments als docents
 • Objectes de valor

DescarregarDescàrrega en .pdf