FULL INFORMATIU 0. CURS 2012-2013

FULL INFORMATIU 0 – JUNY 2012

Contingut:

 • Pagaments
 • Horari curs 2012-2013
 • Calendari curs 2012-2013
 • Entrades i sortides
 • Aspectes organitzatius
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Salut
  • Menjador i acollida
  • Esmorzars
  • Aniversaris
  • Objectes de valor
  • Relacions família-escola
  • Psicomotricitat i educació física
  • Patis en dies de pluja
  • Serveis de l’EAP
  • Agraïments als docents
  • US DESITGEM UN BON ESTIU !!!

DescarregarDescàrrega en .pdf