FULL INFORMATIU 01 CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

us fem arribar el full informatiu nº 1 amb les següents informacions, esperem que totes elles siguin del vostre interès:

SUMARI

 1. VALORACIÓ DELS PRIMERS QUINZE DIES DE CURS.
 2. SORTIDES PEDAGÒGIQUES.
 3. ORGANITZACIÓ DELS DIES I HORES ASSIGNATS PER REALITZAR EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT.
 4. ADAPTACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES ELS DIES DE XÀFECS FORTS.
 5. INICI DE L’ACTIVITAT DE PISCINA DE 1r i 2n.
 6. HORARIS I DIES D’ENTREVISTES AMB ELS TUTORS I TUTORES. CORREUS ELECTRÒNICS.
 7. PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES.
 8. EQUIPS DOCENTS QUE ACOMPANYEN CADA UN DELS GRUPS BOMBOLLA.
 9. SERVEI DE MENJADOR.
 10. ES GARANTEIX ELS DINARS DELS INFANTS QUE UTILITZEN EL SERVEI DE MENJADOR EN EL CAS QUE A L’ESCOLA HI HAGUÉS UN GRUP CONFINAT.
 11. AUTORITZACIONS PERQUÈ ELS INFANTS SURTIN SOLS I PERQUÈ ELS PUGUI RECOLLIR ALGUNA PERSONA QUE NO SIGUIN LA MARE, EL PARE O EL TUTOR LEGAL.
 12. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFICA EDUCATIVA DE SUPORT CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFICA EDUCATIVA DE SUPORT.
 13. MASCARETES DELS PETITS.

 14. NOVETATS EL WEB DE L’ESCOLA.

Molt bona festa major!

DESCARREGA AQUI EL
FULL INFORMATIU 01
CURS 20-21