La mestra d’anglès de l’escola la Bòbila, Cristina Fernández Currubí, guanya el segon premi a nivell de Catalunya del concurs de treballs de recerca “John Mc. Dowell Award” de l’APAC

El passat dijous 21 de febrer de 2013, a la Universitat Pompeu i Fabra de Barcelona, va tenir lloc l’acte inaugural de les jornades anuals que organitza l’Associació de Mestres d’Anglès de Catalunya (APAC). El senyor Miquel Berga, president de l’Associació donà la benvinguda a tots els membres docents i no docents presents en l’acte, juntament amb el president del British Council de Barcelona i el Sr. Joan Mateo i Andrés, subdirector General de la Inspecció d’Educació i subdirector General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Seguidament, es va procedir al lliurament de premis en motiu del concurs de treballs de recerca “John Mc. Dowell Award”. El jurat, es va mostrar plenament interessat en tot tipus de reculls que fossin creatius, innovadors i dedicats al tòpic de la recerca en l’ensenyament de la llengua estrangera així també com projectes portats a terme amb alumnat a les escoles.

Durant aquest acte de recepció, la senyoreta Cristina Fernández Currubí, mestra d’anglès de l’Escola la Bòbila de Cambrils, va recollir l’accèssit de la Modalitat A d’aquest concurs. El seu treball de recerca el qual porta a terme a l’escola, enfocat a la literatura anglesa infantil i juvenil va ser premiat amb un val de cent euros en una llibreria anglesa dedicat a l’adquisició de material didàctic per a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès i un diccionari electrònic.

Enguany. la convenció, anomenada “The Value of English”, tindrà una durada de tres dies (21, 22 i 23 de febrer) i està enfocada a ajudar als docents de llengua anglesa, a fi que aquests aconsegueixin que el seu alumnat adquireixi un aprenentatge sòlid i útil per a poder desenvolupar-se adequadament en qualsevol situació que impliqui l’ús de la llengua anglesa en un futur.