ESO-4

Entorn de l’assignatura de Música a 4t d’ESO.

Temporització

 • 3 hores setmanals al llarg del curs escolar.

Continguts del curs

 • Tipus d’arts: arts pàstiques i arts dinàmiques
 • Gèneres musicals: segons els intèrprets
 • Textures musicals: monodia,
 • Vocabulari
 • Estils artístics: cronologia i relació amb els períodes històrics.
 • Història de la Música: context històric, social i cultural; estils musicals i cronologia; característiques de la música; instruments; compositors i obres representatives.
 1. La música a la prehistòria
  1. Funcions de la música
  2. Instruments
 2. La musica l’edat antiga
  1. Cultures de l’antiguitat
  2. Instruments
  3. Funcions de la música
  4. Obra: Epitafi de Seikilos.