Competències bàsiques-1

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria

DOGC núm. 4915 – 29/06/2007

 

L’educació ha de desenvolupar harmònicament la competència d’actuar com a persona conscient, crítica i responsable, en el món plural i divers que és la societat del s. XXI

Hi ha vuit competències bàsiques per a l’educació obligatòria (ESO):

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual (Competència comunicativa)
 2. Competències artística i cultural (Competència comunicativa)
 3. Tractament de la informació i competència digital (Competència metodològica)
 4. Competència matemàtica (Competència metodològica)
 5. Competència d’aprendre a aprendre (Competència metodològica)
 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal (Competència personal)
 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (Competència específica centrada en conviure i habitar el món)
 8. Competència social i ciutadana (Competència específica centrada en conviure i habitar el món)

——————————————————————————————————

Aquestes vuit competències bàsiques s’agrupen en dos gran blocs:

 • Les comptetències transversals, que són la base del desenvolupament personal i que construeixen el coneixement, com les comunicatives (que serveixen per comprendre i expressar la realitat), les metodològiques (que activen l’aprenentatge), i les relatives al desenvolupament personal.
 • Les comptetències específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món (que faran que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades)

——————————————————————————————————

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables és essencial per a aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

 • Aprendre a pensar i comunicar

Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

 • Aprendre a conviure i habitar el món

La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

——————————————————————————————————