Departament

ies_porxo_aula-mus.jpg

IES Jaume Vicens Vives (Girona). Porxat del pati Lluís Santaló; al fons, de dreta a esquerra, l’aula de música i la biblioteca (vegeu plànol). Foto: Marta Orts.