Batxillerat

XTEC. Currículum de batxillerat LOE

 

Segons el projecte de decret pel nou batxillerat (LOE):

Matèries comunes

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua espanyoa i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Ciències per al món contemporani
 5. Educació física
 6. Filosofia i ciutadania
 7. Història
 8. Història de la filosofia

Modalitats

 1. Humanitats i Ciències Socials
 2. Ciències i Tecnologia
 3. Arts: 3.1) Arts plàstiques, imatge i disseny i 3.2) Arts escèniques, música i dansa

Matèries segons les modalitats

Arts

a) Arts plàstiques, imatge i disseny

b) Arts escèniques, música i dansa. Assignatures:

 1. Llenguatge musical
 2. Història de la Música i la Dansa
 3. Anàlisi musical
 4. Arts escèniques
 5. Anatomia aplicada
 6. Literatura universal
 7. Literatura catalana
 8. Literatura castellana