CALENDARI DE TARDOR

Hem preparat aquest suport visual perquè l’alumnat pugui seguir i aprendre la lletra de la cançó “calendari de tardor” de Dàmarius Gelabert. Aquest suport pot ser molt útil per tot aquell alumnat amb dificultats per accedir a l’escriptura facilitant la comprensió de la lletra i l’aprenentatge d’aquesta amb el suport visual. És una cançó que parla dels diferents mesos que conformen aquesta estació amb les característiques principals de la tardor.

Actualment aquesta cançó l’estant treballant amb un grup de cicle mitjà de primària en una escola ordinària de la comarca.

Us podeu descarregar la cançó amb el format que més s’ajusti a les necessitats de l’alumnat.Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org). Llicència: CC (BY-NC-SA) Adaptació: CEEPSIR – Banc de recursos.

EL FABULÓS VIATGE DE L’ELIES

L’Associació Paragua de familiars de persones amb salut mental han editat  el conte “El fabulós viatge de l’Elies” amb la col·laboració de la Judith Ferrer (escriptora del conte) i Roser Matas (il·lustradora). A la contraportada del conte s’ha creat un codi QR on es pot accedir a:

  • El conte en format pdf per poder imprimir.
  • Informació dels trastorns mentals que apareixen en els diferents capítol del conte (realitzat pel CSMIJ d’Olot).
  • Orientacions i propostes educatives (realitzat pel CEEPSIR- Integra Joan XXIII).

Aquest conte pretén ser un bon recurs pedagògic per donar a conèixer la salut mental i alguns dels trastorns mentals que poden patir els infants.

L’Elies, com a bon explorador, realitza un viatge per diferents planetes. És en aquest viatge planetari on coneix a diferents nens i nenes. Cada planeta es converteix en un meravellós relat que reflecteix símptomes i/o particularitats de diferents trastorns mentals habituals, explicat amb la naturalitat de l’infant que els descobreix sense prejudicis.

El conte consta de 5 capítols. Cada capítol rep el nom d’un color i unes inicials que són les abreviatures del trastorn a què fa referència el capítol. En cada capítol descobrirem els trets principals de cadascun d’aquests trastorns: 

  1. Planeta blau TEA-40 (trastorn de l’espectre autista).
  2. Planeta groc MA-41 (trastorn alimentari anorèxia).
  3. Planeta gris DP-42 (depressió).
  4. Planeta vermell TC-43 (trastorn de conducta).
  5. Planeta lila TOC-44 (trastorn obsessiu compulsiu).

Com a familiars i mestres costa trobar les paraules adequades i exemples que ens ajudin a explicar als nens quan pateixen un trastorn mental o bé, quan una persona del seu entorn proper el pateix.

Properament es farà arribar a totes les escoles i instituts de la comarca. Esperem que en gaudiu!

JA SOM CEEPSIR!

El dia 1 de juliol de 2022, després de 13 anys treballant conjuntament amb les escoles de la comarca realitzant serveis i programes específics de suport a la inclusió en entorns ordinaris, el Centre d’Educació Especial Joan XXIII va ser reconegut com a CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos). Els CEEPSIR’s han començat a existir com a tals arrel del Decret 150/2017 on s’articula la transformació dels centres d’educació especial en centres de recursos. 

Un centre d’educació especial proveïdor de serveis i recursos (CEEPSIR) és un suport intensiu que té com a finalitat orientar i concretar actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l’alumnat i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització per a l’èxit de l’alumnat, en coordinació amb els equips directius dels centres i els serveis educatius. El suport que ofereix el CEEPSIR va destinat a l’alumnat amb necessitats educatives especials, escolartizat en centres ordinari que imparteixen ensenyaments obligatoris. A fi de rebre atenció del CEEPSIR l’alumne/a ha de disposar de l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu en reconeixement de n.e.e, en la qual consti que requereix aquest suport.

Els suports i recursos intensius que ofereix el CEEPSIR tenen com a finalitat promoure l’autonomia i l’autodeterminació de l’alumne, i la implicació i l’aprenentatge dels equips docents per millorar la qualitat de la resposta educativa adreçada a tots els alumnes. El CEEPSIR aprofita el coneixement i l’experiència dels professionals de l’educació especial per intervenir no només en un alumne, sinó en tota l’escola. 

Fa molt temps que des del centre hi ha un fort convenciment que la funció del CEE ha de canviar, portem molts anys de lluita treballant per un canvi en les cultures, les polítiques i les pràctiques inclusives, el CEEPSIR és una oportunitat per seguir en aquest camí de transformació. Aquest reconeixement ens permet avançar cap a un sistema educatiu inclusiu, que aculli tots els alumnes de la comarca i doni resposta a les seves necessitats. És una resolució positiva pels centres ordinaris, pels docents, per les famílies, i especialment per tot l’alumnat.

Rodajoc

El dia 27 de maig es va realitzar el Rodajoc a Olot on van participar diferents escoles de la comarca. El Rodajoc és un espai de joc on els infants i joves comparteixen, conèixen i gaudeixen dels jocs tradicionals.És un espai de trobada multicultural que facilita la relació entre els infants i joves d’Olot i comarca.

Per facilitar la comprensió dels jocs, les normes de cadascun d’ells, anticipar i situar als alumnes en quin joc passen, quants en falten…vam facilitar a la organització de l’activitat els pictogrames i suports visuals necessaris per a la participació i la inclusió de tot l’alumnat.

Estem molt contents del resultat!

AVIS I ÀVIES

Hem signat  la cançó “Avis i Àvies” del grup musical Pot Petit per complementar el treball que està fent un grup de Cicle Inicial d’una escola de la comarca sobre la familia.

Aquest recurs visual facilita l’aprenentatge de tot el grup classe proporcionant diferents vies d’accés a la cançó. Pots descarregar la lletra de la cançó en diferents formats. Escull el que més s’ajusti al teu alumnat!

Necessites orientacions per disssenyar activitats accessibles a tot l’alumnat? No dubtis en contactar amb nosaltres!

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org). Llicència: CC (BY-NC-SA) Adaptació: Centre referència Integra – Banc de recursos.

TIÓ DE NADAL

Aquests dies, abans de les festes de Nadal, a les escoles es canten i s’aprenen cançons relacionades amb aquestes dates.

A demanda d’una escola de primària de la comarca hem signat aquesta cançó. “Tió de Nadal” del Pot Petit. Aquest suport visual facilita i afavoreix l’aprenentatge i comprensió de la cançó per tot l’alumnat de l’aula.

Us podeu descarregar la cançó amb el format de lletra (pal, lligada i imprenta) que més s’ajusti a les necessitats del vostre alumnat.

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org). Llicència: CC (BY-NC-SA) Adaptació: Centre referència Integra – Banc de recursos.

JOC MATEMÀTIC: DIANA

El joc de la diana és un recurs per treballar les matemàtiques de forma divertida. No sempre disposem a les aules d’una diana com a eina d’aprenentatge, i quan en disposem, no tot l’alumnat pot accedir al joc.

Per aquest motiu, hem elaborat una diana accessible des de l’ordinador, pantalla digital, tableta… Ens permet jugar de forma individual i grupal.

La diana ens permet múltiples possibilitats de calcular jugant: sumar tres nombres, calcular dobles i triples del 0 al 20, usar la suma i la resta per aconseguir un nombre concret, fer aproximacions, puntuacions personals… entre moltes altres opcions que podeu crear.

Quan descarregueu el recurs veureu que està en format ppt i,  per tant, podreu moure els punts verds (dards) a la puntuació de la diana.

Esperem que en treieu profit plantejant alguna activitat divertida i alhora educativa pel vostre alumnat.

ESCRIUREM

“Escriurem” és una cançó d’en Miki Nuñez de l’àlbum Amuza (2019). Hem signat aquesta cançó a demanda d’una mestra per treballar-la a l’aula de música. L’objectiu és que tots els alumnes de l’aula puguin seguir i aprendre la lletra mitjançant aquest suport visual.

Us podeu descarregar la lletra signada amb pdf.

Recordeu que podeu fer les vostres demandes mitjançant el formulari que trobareu a la pàgina de contacte.

Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org). Llicència: CC (BY-NC-SA) Adaptació: Centre referència Integra – Banc de recursos.