Curs: Com podem abordar les dificultats de regulació de comportament a l’aula? Estratègies d’intervenció.

CURS DE FORMACIÓ: COM ABORDEM LES DIFICULTATS DE REGULACIÓ DE COMPORTAMENT. ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ
Curs reconegut pel Departament d’Educació.

Objectius previstos:
• Sensibilitzar, informar i formar sobre les necessitats i característiques de l’alumnat amb dificultats de regulació del comportament.
• Entendre la necessitat d’intervencions globals i individuals.
• Facilitar estratègies i recursos per a la millora de la participació de l’alumnat amb dificultats de regulació de comportament en els entorns educatius.

Continguts:
• Què entenem per dificultats de regulació del comportament?
• Aspectes rellevants per ajudar a regular la conducta.
• Per a què avaluar, què i com?
• Intervencions: universals, pro actives i individuals
• Estratègies i recursos d’intervenció.

Hores de durada: 15 hores
Dates de la realització: 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 2020.
Horari: 17h a 20h.
Municipi de realització: Olot
Adreça: Integra – CEE Joan XXIII. Les Fonts s/n
Modalitat: Presencial
Cost de la matrícula: 75€

 Inscripció