MATERIAL

  • S’ofereix un banc de recursos educatius per tal d’aportar materials específics i/o adaptacions i ajudar en el desenvolupament d’estratègies d’intervenció per a la inclusió educativa i/o social de l’alumnat en entorns ordinaris i comunitaris.

Material i fitxes adaptats:

  • Creació de material, fitxes, jocs…, a demanda dels professionals del centre ordinari, de treball individual per a l’optima adquisició dels aprenentatges i a nivell grupal per al treball multinivell i cooperatiu que faciliti la inclusió a l’aula.

Materials per a la comprensió de la diversitat

  • Contes, jocs, material… per a treballar la comprensió de la diversitat a l’aula. Treball del coneixement de la discapacitat, habilitats i característiques per ajudar a la convivència i acceptació de la diversitat. Es pretén ajudar a donar pautes per a saber entendre els comportaments dels companys amb discapacitat intel·lectual.

A continuació podeu veure un exemple de conte personalitzat.  Aquest exemple de conte personalitzat és va crear per a un alumne diagnosticat de TEA i escolaritzat al centre ordinari quan cursava Cicle Inicial de Primària. L’objectiu va ser el treball a l’aula amb el grup classe per entendre les particularitats d’aquest infant i per el treball del propi alumne. El conte es va crear amb format power point i reflecteix les característiques individuals d’aquest alumne. El conte va acompanyat d’una proposta didàctica i d’unes pautes generals de treball per alumnes amb TEASegons les vostres necessitats reals, si necessiteu personalitzar un conte, còmic… per el treball individual o grupal podeu fer-nos la demanda i us elaborarem una proposta ajustada a la necessitat.

Materials específics

  • Creació de materials específics amb sistemes concrets per ajudar a l’alumne amb discapacitat intel·lectual a la comprensió de les activitats, els aprenentatges i la comunicació. SPC, PECS, borsa d’imatges…

Adaptació de materials, fitxes, llibres…

  • Adaptació del material de l’aula per a treballar amb el mateix material però tenint en compte el ritme, les dificultats i també les habilitats personals.