Curs: Principals estratègies educatives per a alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista

CURS DE FORMACIÓ: PRINCIPALS ESTRATÈGIES PER A ALUMNES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament.

Objectius previstos:
• Sensibilitzar, informar i formar sobre les característiques i necessitats de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista.
• Conèixer i aplicar estratègies d’intervenció en les següents àrees: interacció social, comunicació, conducta, cognició, motricitat, autonomia.

•  Conèixer estratègies educatives per afavorir la inclusió dels alumnes amb TEA.
•  Conèixer i elaborar plans d’intervenció específics.

Continguts:
• Bases teòriques del trastorn de l’espectre autista.
•Estratègies d’intervenció (interacció social, comunicació,conducta, cognició i aprenentatges, motricitat i autonomia).
• Adaptació de material per a alumnes amb TEA.
• Elaboració d’estratègies específiques.

Hores de durada: 15 hores
Dates de la realització: 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2020.
Horari: 17h a 20h.
Municipi de realització: Olot
Adreça: Integra – CEE Joan XXIII. Les Fonts s/n
Modalitat: Semi-presencial
Cost de la matrícula: 75€

Inscripció