PROJECTE

    INTEGRA-CENTRE DE REFERÈNCIA té dues funcions principals:

  1. Centre d’educació especial Joan XXIII, atén als alumnes escolaritzats al propi centre en edats compreses entre els 3 als 21 anys, en les etapes educatives d’infantil primària i secundària, i el programa Pont de transició de vida adulta i laboral.
  2. Serveis específics per a la inclusió de nens i nenes en espais ordinaris, en edat escolar. Aquests serveis tant van dirigits als alumnes amb discapacitat, proporcionant programes de suport, adaptació de recursos…, com als professionals que els atenen en diferents espais i/o situacions, aportant assessorament, estratègies, formació… i a l’entorn comunitari.

Treballem per atendre les necessitats de la zona oferint el coneixement i l’especialització en diferents discapacitats i col·laborant amb la inclusió d’aquests infants en entorns ordinaris.

QUI SOM?

En data 22 de desembre de 2010 es publica al DOGC la resolució EDU/4168/2010, que el CEE Joan XXIII es un dels centres seleccionats com a “Centre de referència dels centres de la comarca de la Garrotxa, amb programes específics de suport a la participació d’alumnat greument afectat en contextos ordinaris” amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

La voluntat del centre és continuar esdevenint un centre de referència de la zona, oferint la nostra especialització i col·laboració amb escoles ordinàries, serveis (CSMIJ, CDIAP, EAP, lleure…) i entorns comunitaris per millorar l’atenció i la inclusió de tots les alumnes amb discapacitat de la comarca.

QUÈ FEM?

  • Atenció de l’alumnat del Centre d’educació especial Joan XXIII.
  • Programes específics de suport per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat, matriculats en els centres ordinaris.
  • Assessorament i formació a l’entorn escolar, familiar i comunitari.
  • Oferta i adaptació de recursos pedagògics, metodològics i material divers.

OBJECTIUS

  • Atendre els alumnes amb DI i/o trastorns associats escolaritzats al propi centre o escolarització compartida.
  • Ajudar a la inclusió de l’alumnat amb DI i/o trastorns associats escolaritzats en els centres ordinaris.
  • Promoure la inclusió de les persones amb edat escolar amb DI i/o trastorns associats en entorns comunitaris.