Demanda

Les demandes d’assessorament i formació és realitzen directament a INTEGRA-CENTRE DE REFERÈNCIA. Tots els cursos es poden ajustar en data, horari i contingut segons les necessitats del col·lectiu que fa la demanda.

Full de demanda