1.6 Aspectes que es tracten de “ Ciutat, territori, paisatge” del Tarragonès

  • Bloc 3.1. Activitats de l’apartat 4: L’activitat turística.

  • Bloc 4.1. Argumentar el conflicte d’interessos davant dels canvis.

  • Bloc 5. Com ens agradaria que fos la Costa Daurada en el futur?