Webquest de genètica a 4t d’ESO

La Webquest és un tipus d’activitat guiada en que s’utilitzen recursos d’Internet. En un format que recorda als jocs de rol, es proposa una situació i es damana als alumnes que realitzin una sèrie de treballs que inclou la recerca d’informació per la xarxa, l’elaboració de materials propis i la resolució de problemes o qüestions concretes.

En aquest cas, els alumnes de 4t s’han posat a la pell d’una consultoria  especialitzada en temes de reproducció assistida i citogenètica, un centre dedicat a assesorar sobre temes relacionats amb la genètica reproductiva humana.

Davant d’una sèrie de casos molt concrets, han hagut de prepara uns informes responent als dubtes i qüestions dels clients. Ha estat una bona manera de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits a la matèria de biologia. Les lleis de Mendel, la transmissió de caràcters lligats al sexe, la reproducció artificial, les malalties genètiques, els cromosomes… tot té una aplicació a la vida real que ens permet solucionar dubtes i entendre nous conceptes.

Els alumnes, treballant en petit grup, han estat pendents del Moodle de l’escola que els servia com a mitjà de comunicació amb els suposats clients.

Deu dies de feina han permès obtenir uns resultats prou bons i treballant de manera diferent a l’habitual.