Pel·lícules en alemany

Els alumnes de 3r i 4t d’alemany estan treballant dues pel•lícules en versió alemanya: SnowBuddies i Flipper respectivament.
Primerament, es tracta de fer un exercici d’escolta activa en alemany amb subtítols en idioma alemany que ajuden a entendre millor la pel•lícula i a continuació realitzar exercicis i pràctiques  de doblatge.
Ells mateixos han observat que els diàlegs no són exactes com els subtítols perquè la funció dels darrers és adreçar-lo a espectadors amb deficiència auditiva tot simplificant el text. Doblar no és tan fàcil com sembla i vol molta pràctica per tal que sigui creïble i surti igual de bé i al mateix moment que a la pel•lícula original.
Fins i tot per a algun d’ells podria ser una professió força atractiva en un futur!

 

Caratula SnowbuddiesCaratula Flipper