Dia Mundial de la Filosofia

El passat 19 de novembre vam celebrar el Dia Mundial de la Filosofia (UNESCO) a l’escola. Com que l’assignatura de filosofia només s’imparteix a 4t d’ESO, els alumnes d’aquest curs van organitzar una activitat perquè els estudiants de tots els cursos de l’ESO hi participessin. Vam realitzar un joc dinamitzat i conduit pels alumnes de 4t en el què la resta d’estudiants havia de debatre en grup les preguntes filosòfiques que se’ls plantejava.

L’activitat ha estat una oportunitat perquè tots els estudiants realitzessin una activitat plegats i al mateix temps, per debatre moltes de les qüestions que la filosofia es planteja dins les 7 branques en les quals es divideix: antropologia, epistemologia, metafísica, ètica, lògica, política i estètica.