Activitat al Museu Municipal de Sant Andreu de LLavaneres – 2n A i B