Projecte escoles verdes.

Sensibilitzar els alumnes amb la cura i la protecció del medi ambient. Innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.