Coneix la nostra escola

L’Escola Jaume Llull neix el curs 2015/16 amb un projecte innovador on:

 • Fomentem l’autonomia de l’alumnat per tal que afronti els reptes del futur.
 • Potenciem el trilingüísme per assolir la competència lingüística curricular.
 • Oferim eines tecnològiques per facilitar l’accés a la societat de la informació.
 • Potenciem els valors, respecte i la participació de l’alumnat tot treballant la solidaritat, la tolerància, la convivència, la cooperació i la llibertat des de l’inici de l’escolaritat.
 • Obrim l’escola a les famílies.
 • Vetllem perquè l‘alumnat sigui responsable i constant tant en el treball diari com a l’estudi.
 • Participem en projectes solidaris i de responsabilitat vers el medi ambient.
 • Valorem la música com a part del procés educatiu del nostre alumnat.
 • Vetllem per una comunicació amb escoles bressol i institut  per fer un acompanyament i seguiment tant de l’alumnat que arriba al centre com el que marxa a l’institut.
 • Som una escola inclusiva. Atenem la diversitat del nostre alumnat perquè tinguin les mateixes oportunitats per obtenir èxits en els seus aprenentatges.
 • Fomentem el treball de les emocions des de ben petits perquè es descobreixin a ells mateixos i perquè acabin convertint-se en adults autoconscients amb una bona base emocional per afrontar-se als reptes de la vida.