Espais

Per tal de poder dur a terme el nostre projecte disposem dels següents espais:

 • Aules de primària equipades amb pissarra digital.
 • Aules d’infantil amb sortida directa al pati.
 • Pati d’infantil amb jocs simbòlics i rocòdrom.
 • Aula d’informàtica.
 • Aula de biblioteca/mediateca amb ordinadors.
 • Aula d’anglès.
 • Aula de música.
 • Laboratori amb ordinadors.
 • Aula d’orientació/suport.
 • Aules de reforç/desdoblament.
 • Aula multidisciplinar d’educació infantil.
 • Aula d’acollida (ensenyament de la llengua a l’alumnat nouvingut).
 • Aula USEE (Atenció a la diversitat)
 • Gimnàs i sala de psicomotricitat/sala d’actes i projecció.
 • Pistes esportives.