Material escolar

Per tal que l’escola pugui facilitar el material adequat a tot l’alumnat, hi ha assignada una quota anual aprovada en Consell escolar. La quota actual és de 105€ per alumne, per tot el curs i inclou el material escolar i els llibres de reutilització.