Projecte emocions

Aprendre a conèixer i gestionar les pròpies emocions i adoptar una actitud positiva davant la vida. Aprendre a resoldre conflictes i a exercir la mediació.