Com treballem

A l’etapa d’educació infantil (3-6 anys) el joc és la base de l’aprenentatge amb la finalitat d’aconseguir que l’alumnat sigui autònom i adquireix les bases dels futurs aprenentatges.

Els tallers i el treball per racons  ajuden a l’alumnat en el procés de l’observació, l’experimentació i manipulació, donant resposta a les seves inquietuds.

Els racons de treball potencien l’autonomia davant de l’aprenentatge donant respostes al seu procés d’adquisició de coneixements per sustentar les bases de futurs aprenentatges.

La importància del llenguatge verbal així com les actituds d’escolta, la consciència fonològica i les pràxies són cabdals en aquesta etapa per una bona adquisició del llenguatge.

A l’etapa d’educació primària (6-12 anys) potenciem:

 • Aplicar les noves tecnologies  i el seu ús a les activitats de racons i projectes de centre.
 • L’expressió oral i escrita, a les tres llengües: català, castellà i anglès. Aconseguint així que els alumnes siguin competents lingüísticament.
 • El gust per la lectura contemplant dins del projecte de centre.
 • Desenvolupament de la competència artística-musical.
 • Promoure la relació entre els alumnes del centre en les activitats de tallers.
 • Rellevància en l’acció tutorial aprofundint en l’educació en valors, les tutories d’aula, l’assemblea de delegats, activitats de padrins i fillols des de P3 fins a 6è de primària.
 • Potenciar els hàbits i les tècniques d’estudi.
 • Sensibilització de l’alumnat i treball de la solidaritat  dins el món que ens envolta.
 • Aprenentatge funcional a través dels racons. Potenciant activitats manipulatives i significatives dins l’àrea de matemàtiques, català i anglès.
 • Immersió lingüística en la llengua anglesa a través del projecte Lab  des de 1r fins a 4t de primària. Celebració del Llavaenglish day a 5è de primària. Participació a eTwinning. Desenvolupament d’un projecte en llengua anglesa a cicle superior.
 • Potenciació de l’expressió corporal i l’educació física amb la finalitat d’aconseguir un fiançament de les capacitats físiques, cognitives i afectives dels infants. Psicomotricitat a l’educació infantil, educació física a primària i natació a 1r de primària.

Setmana Cultural

Des de P3 i fins a 6è de primària durant una setmana escolar es treballa un projecte interdisciplinari amb la finalitat de:

 • Conèixer, aprofundir i descobrir a través de diferents àrees continguts relacionats amb una temàtica.

Festes populars i tradicions

Amb l’objectiu de conèixer, participar i sentir-se identificat amb la cultura d’un poble a l’Escola Jaume Llull treballem les festes i tradicions de la nostra cultura. Així celebrem la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.