Relació família-escola

Un dels nostres trets que ens identifiquen és la relació amb les famílies. Pretenem ser una escola transparent i és per això que l’obrim amb diferents activitats al llarg del curs:

  • Acollida del nou curs escolar amb una activitat de benvinguda entre el mestre tutor/a i a la família.
  • Entrevistes de seguiment de l’alumnat on es fa  un traspàs en relació a la seva evolució.
  • Xerrada curriculars d’inici