Projecte de llengües en Llengües estrangeres.

Promoure l’ús funcional de la llengua anglesa des de l’aula de 3 anys d’educació infantil i l’actitud oberta al coneixement de les diferents realitats lingüístiques.