Projectes

Des de P3 i fins a 6è de primària treballem cinc projectes educatius que s’identifiquen amb la línia de la nostra escola.

Els projectes promouen l’adquisició de competències bàsiques lligades a les diferents àrees curriculars i faciliten activitats d’interrelació.

Cadascun dels projectes proposa alguna activitat amb la participació de les famílies.