Cicles Formatius

Es pot cursar una matèria de 2n (d’un curs de fp a estingir, per exemple indústries alimentàries) mentre s’està repetint 1r del títol nou (per exemple vitivinicultura) ?

Sí, mentre els horaris de les matèries no es solapin.