Category Archives: Titulacions

Equivalencia certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados

Orden de 10 de octubre de 1986 por la que se extienden los efectos de la Orden de 4 de febrero de 1986 sobre reconocimiento de equivalencia del certificado de estudios primarios con el título de Graduado Escolar para el acceso a empleos públicos y privados.

Referencia: BOE-A-1986-27649

Registre Certificats d’escolaritat

Informació: SSTT – Barcelona Comarques

Font: Fernando Lasierra

Al SSTT de Barcelona Comarques tenen microfilmat des del curs 1974-75 fins al 1988-89;  encara que dels primers anys la informació no és completa.

A partir del curs 1989-90 ja està en suport informàtic.

Dels cursos anteriors al 1974-75 NO HI HA RES llevat del que estigui als centres educatius.

De manera que si el centre perd les dades dels alumnes antics i l’usuari no conserva cap documentació no hi manera de contrastar dades enlloc, ni aquí, ni a Via Augusta ni al Ministeri.