4t ESO

Geografia i Història

Avaluació inicial: exercicis

Unitat 1

L’Antic Règim, la Il·lustració i les revolucions a Amèrica i França

La presa de la Bastilla és un succés de la Revolució Francesa que tingué lloc el 14 de juliol de 1789. Aquest quadre és obra de Jean-Pierre Houël (1735-1813)

 

Dossier de reforç (PIM)

El Palau de Versalles

Tasca 1.1: elabora una fitxa per al turisme amb les dades més importants que defineixen aquest palau. Per què aquest palau representa l’Antic Règim?

Com vivia la burgesia?

Tasca 1.2: com era la casa típica de la burgesia? Quin és l’origen del concepte burgesia?

La Il·lustració, resum

Tasca 1.3: què hem heretat de la Il·lustració?

Tasca 1.4: després de veure aquest documental sobre el Rococó, què en penses d’aquest estil artístic? Quina és l’etimologia d’aquest nom? On i quan va sorgir aquest art i quines són les seues característiques principals?

Tasca 1.5: Quin és l’origen de la Diada? Resumeix l’article de Sàpiens.

 

Unitat 2

Liberalisme i nacionalisme (1800-1871)

La coronació de Napoleó (Le Sacre de Napoléon) és una pintura a l’oli de Jacques-Louis David del 1805 i que s’exposa al Museu del Louvre de París.

 

Tasca 2.1 Napoleó1, Napoleó2. Després de veure, almenys, un dels documentals, elabora una fitxa sobre aquest personatge dividida en quatre apartats: imatges, vida, obra i opinió personal com a conclusió referida a la importància d’aquest personatge històric.

Tasca 2.2 Les revolucions del 1848. Entra al mapa tria una de les revolucions i prepara’n una presentació amb imatges.

Tasca 2.3 La unificació d’Alemanya. Un cop hagis vist aquesta presentació, explica què va fer Otto von Bismarck per aconseguir aquesta unificació.

Tasca 2.4 La unificació d’Itàlia. Escolta aquest programa de ràdio i explica quina relació hi ha entre Itàlia i Catalunya respecte a la unificació italiana?

Tasca 2.5 Goya. Per què és important aquest pintor? Pots cercar la resposta a Un Profesor.

 

Unitat 3

La Revolució Industrial i el moviment obrer (1750-1870)

Widnes, England, during the late 19th century. Hardie/Wikimedia

Tasca 3.1 Completa la fitxa d’ampliació.

Tasca 3.2 Quin és l’origen del capitalisme? Resumeix l’article.

Tasca 3.3 Què tenen a veure entre si aquests conceptes?: fi de l’Antic Règim, burgesia, Revolució Industrial, capitalisme i proletariat. Pots veure aquest vídeo per trobar la resposta.

Tasca 3.4 Quina relació hi ha entre liberalisme, moviment obrer, industrialització, Renaixença i catalanisme? Pots trobar la resposta en aquest vídeo.

 

 

Religió, Cultura i ValorsFilosofia

Competències i criteris d’avaluació

Recursos CiV XTEC

Activitats CiV

L’economia justa

Intro a la filo

Intro filo 2

Intro filo 3

Què és la filosofia per a Bertrand Russell?

Filòsofes

FiloEdu365

FiloMoodle

Canvi cultural

Filosofia i vida

Religions

Religions del món, demografia de les religions

Vida després de la vida? Un testimoni creïble, Corazón valiente

Les religions i els ODM

La naturalesa humana

Treball de síntesi 1: encara que siguis ateu-a, escriu una carta a algú que segueixi alguna de les religions que has vist al documental. Segueix l’estil de les cartes formals i expressa-li els teus pensaments referits a la seua religió, la concepció de la vida i la mort, la naturalesa humana, inquietuds, desitjos, dubtes, etc. (extensió: 2.500-3.000 caràcters).

 

La voz interior (Felber), La intel·ligència del cor (Pigem)

Treball de síntesi 2: Després de llegir els textos de Felber i Pigem, escriu-li una carta al teu cor, a la teua consciència o la teua ment, mitjançant la qual reflexionis sobre qui ets tu i quines són les teues creences personals sobre la vida, el món o el més enllà.

 

Fe per a la Terra (ONU)

Quadern Silene

Vídeo Espiritualitat, ecologisme i pacifisme

Fonamentalisme

Signes dels temps

Treball de síntesi 3

a) Tria un text del Quadern Silene i elabora una fitxa de l’autor/a i un comentari personal sobre el contingut del text.

b) Visiona el vídeo i redacta un resum del seu contingut.

c) Tria un reportatge de Signes dels temps i prepara’n una exposició oral (Recuperació: cal preparar dos exposicions orals).

d) Defineix el concepte de fonamentalisme a partir del text de Juan José Tamayo.

 

Filosofem (l’amor a la natura 1, 2, Llop WWF, Llop FAPASEn tierra de todosBones notícies per al llopCap indi, Etnoecologia, La clau de la vida), l’odissea del llop, Que ve el llop.

 

 

 

Avaluació filosòfica: respon les qüestions del document Missió a Mart

Bibliografia web: SpaceX, Aurora, Biosfera 2, NASA, PERA, exposició CCCB, Projecte Edèn, Muy Interesante, Sense Ficció

Conclusió: Riechmann Marte 2004, trilogia marciana

 

La reflexió filosòfica és un treball que consisteix en donar l’opinió sobre un tema que ja s’ha estudiat. Es pot entendre com un judici aprofundit o ampliació respecte del judici inicial. En filosofia, un judici és una operació de l’enteniment, que implica comparació i discriminació, amb què es forma un coneixement dels valors i de les relacions de les coses. Així, doncs, després d’escoltar les tres conferències anteriors elabora una reflexió filosòfica amb el títol que consideris. La pots dividir en tres parts (una per a cada conferència) i una conclusió final. L’extensió i el format són lliures.

Oracle Harari

José Carlos Ruiz

Yayo Herrero (complement: entrevista a Blanca Bayas)

 

 

Lectura de CiV: La trena

La vida de la Smita

El sistema de castes

La realitat sobre la Smita

La vida de la Sarah

Igualtat entre homes i dones al Canadà

 

TREBAL FINAL DE CURS: PENSEM EN EL FUTUR

Joves mobilitzats

Biennal de Pensament

Trieu una de les conferències (enllaç) i presenteu-ne un resum amb imatges.

 

Plant-covered edifices have sprouted worldwide since Italian architect Stefano Boeri created the Bosco Verticale, or Vertical Forest, in Milan in 2014. More information: National Geographic

 

Dissenyeu una ciutat o un poble de l’any 2100. El projecte ha d’incloure mesures relatives a:

  1. La reducció de la desigualtat (l’escletxa entre rics i pobres, homes i dones, locals-migrants).
  2. Evitar l’especulació immobiliària i facilitar l’accés a un habitatge digne.
  3. Controlar l’expansió urbana de baixa densitat i afavorir les zones verdes i els espais naturals.
  4. Promoció d’un turisme, un transport públic i un consum energètic sostenibles.
  5. Reducció de la contaminació i gestió responsable dels residus i de la depuració de l’aigua.
  6. Equipaments i infraestructures (serveis públics).
  7. Incorporació a la xarxa de smart cities.
  8. Potenciació de la participació ciutadana en la política municipal i de l’associacionisme.
  9. Gestió de la seguretat pública.
  10. Manifestacions culturals.

Documentació: l’ecociutat de Sarriguren, publicació sobre Sarriguren, ciutats en transició (definició)ciutats en transició (article), Worldwatch Institute, Intermón, UN, WWF, Ciutat postcovid, Vicent Guallart, Guallart 2, Guallart 3, Guallart 4CONAMA, CONAMA 2Carlos Taibo, C. Fresneda, Ciudades de Colombia, Horts urbans, Crític, Ciutat 2030, The Guardian, ciutats ecofeministes.

 

«Cuando digo que este siglo puede ser el peor o el mejor para la humanidad, habló sobre todo de la vida urbana. El futuro del planeta nos lo jugamos en las ciudades. Vamos a pasar del 50 al 70% de población urbana. Tenemos una oportunidad en los próximos 20 años de construir una manera más atractiva de vivir, con ciudades menos congestionadas, más eficientes, más sostenibles. Si las seguimos construyendo como hasta ahora, seguirán contribuyendo enormemente al cambio climático y serán además muy vulnerables» (Stern dins Fresneda 294: 2020).

 

Carta a la direcció del diari La Mañana publicada l’11 de juny de 2021.

 

Conferència final de curs: Cambio permanente, Permacultura Caña Dulce

Recuperació: resumeix la xerrada i expressa la teua opinió al respecte.

Conclusió del curs: Però, Déu existeix?

Go to Top