HMC 1r batx.

Taula de continguts

 

Rúbrica d’avaluació de treballs: Rúbrica HMC

Rúbrica de compliment de les normes de presentació i contingut dels treballs escrits: taula

 

Publicat a La Mañana (12/11/21)

Material de la sortida a Lleida (24 de novembre): segle XVIIISeu Nova, BriefingRoser

Tasca sobre les exposicions: quin parell d’obres (una de cada sala d’exposicions) triaries per representar l’Antic Règim o l’ambient cultural del segle XVIII? Justifica la resposta.

 

ESQUEMES

Apunts de les unitats 1-2: document

Orígens del capitalisme

Apunts de la unitat 3: document

Mapa interactiu d’Europa de les revolucions del 1848

Otto von Bismarck – Canciller y Demonio (Episodi 1)(Episodi 2)

Presentació sobre la unificació d’Alemanya

Vídeo resum sobre la unificació d’Itàlia

Apunts de la unitat 4: document

El comunisme

Apunts de les unitats 5-6: document

L’imperialisme

L’herència del colonialisme: el cas de Kènia

L’organització del feminisme

Apunts de les unitats 7-11: document

Dues germanes russes separades per la guerra es retroben 78 anys després: la batalla de Stalingrad
Vídeos breus:

Apunts de les unitats 12-16: document

Bibliografia i bibliografia web

Guerra Freda

Conflicte araboisraelià

L’OTAN

Alemanya today

Treball de final de curs: Com veus el futur?

Es tracta de realitzar un treball que sintetitzi i ampliï els continguts apresos a HMC. Sobretot, cal basar-se en els apunts de les unitats 12-16.

Parts del treball: introducció: (la situació actual), desenvolupament (prospecció del futur de la societat, plantejament d’alternatives de desenvolupament viables), conclusió, bibliografia i bibliografia web.

Documentació: ¿Hacia dónde va el mundo?, TurielEuropean Environment Agency, Informe UESOER 2020 (resum), ODS ONU, Crític 2020, Rifkin, Entrevista Rifkin, Rifkin 2La gran encrucijadaLa crisi del capitalismePresent i futur de l’economia, Any 1 dC, XinaLa abolición del trabajo, Un mundo sin trabajoCovid-19, Coronacrisi, Naomi Klein, Klein 2Després de la Covid-19, Iraq, Iemen, Síriamón rural, un futur quàntic, el segle de la quàntica, Computació quànticaEudald Carbonell, National Geographic, Josep Fontana, Fontana 2, FUHEM, Felber, Demain, Nueva edad oscura, Harari, Harari2, RiechmannRiechmann 2Wallace-Wells, Latouche et al, Sobre Meadows, Conflictivitat, Planeta Tierra, Yayo Herrero, Noam Chomsky, Otro mundo, Anguita, Col·lapsologia, PicazoAlternatives Greenpeace, 12 grans problemes, Alerta 2020, Dret global, CIDOB, Crític Covid, CCCB, No pot ser!Biennal de Pensament, Energia, Cascarón de Nuez, el futur del planeta.

Article publicat a La Mañana, 11/10/2019

Tríptic de l’exposició Experiment 2100

Go to Top