Entre els dies 17 i 28 d’octubre s’aplicaran les proves d’avaluació diagnòstica als alumnes de 5è de primària.

Seran unes proves per avaluar la competència comunicativa lingüística en llengua catalana i castellana i la competència matemàtica

Les proves de llengua constaran de dos textos escrits, preguntes de comprensió lectora sobre cada un dels textos i un exercici d’expressió escrita per a cada text.

La prova de matemàtiques constarà de diferents activitats referents a numeració i càlcul; espai, forma i mesura ; i relacions i canvi.