A 5è estem treballant els accidents orogràfics i més intensament els de Catalunya i els d’Espanya.

Si teniu un moment treballeu aquests exercicis perquè us poden ajudar a estudiar. Cica sobre les imatges.