ARTS AND CRAFTS

Els alumnes de 6è estan estudiant a Picasso durant la seva etapa cubista i han creat el seu autoretrat.