CRITERIS D’AVALUACIÓ

La nota d’avaluació de cada trimestre es calcularà amb la mitjana aritmètica de totes les notes disponibles des de principi de trimestre. Els percentatges que s’utilitzaran seran els següents:

ÏTEMS

%

Examen (un per cada tema) i treballs

75

Llibreta (control durant el trimestre)

15

Actitud, deures i participació a classe

10

Per aprovar una prova escrita cal treure un 5. Només un suspès amb un 4 com a mínim pot arribar a fer mitja si l’alumne té dins el mateix trimestre un altre examen escrit que fent mitjana l’ajudi a aprovar.

L’examen de recuperació es farà al llarg del trimestre, en cas de no aprovar hi haurà una prova extraordinària al juny. Els exàmens de recuperació tenen com a nota màxima un 5.

LLIBRETA

Títols clars al principi de cada tema i d’un sol color.

Els apunts s’han d’agafar en blau o negre i les correccions s’han de fer en vermell.

Sense copiar la pregunta, la resposta ha de contenir la pregunta girada.

Respostes completes.

Vigilar l’ortografia.

Tots els deures i exercicis fets, corregits i complets.

Mapes i fulls complementaris enganxats amb ordre i ben acabats.

Es valorarà positivament la pulcritud i polidesa de la seva presentació.

ACTITUD

L’actitud compta una part important en la nota, així es pot aprovar els exàmens i suspendre l’assignatura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *