EL DESEQUILIBRI DE GÈNERE A L’ÀSIA

Desequilibri demogràfic : El desequilibri demogràfic és el despoblament en algunes zones, i creixement desmesurat en altres zones.

Concepció : La concepció, o també anomenat embaràs, és el procés pel qual es desenvolupa un nou individu dins del cos de la mare.

Contracepció: La contracepció és l’ús d’algun tipus de mètode anticonceptiu amb el fi d’evitar l’ embaràs.

El problema que exposa el text són els avortaments selectius de nenes en els països subdesenvolupats, on prefereixen tenir nens. Els motius principals pels quals les famílies prefereixen tenir un nen són perquè pot treballar al camp i aportar diners a la família.

Segons la nostra opinió, el problema que causa el desequilibri demogràfic és que la gent no té gaire informació sobre el lloc, o per manca de serveis.

En el nostre país d’origen sí que es produeix aquest fenomen, despoblament al món rural, i creixement desmesurat en el món urbà. La causa es perqué les condicions de vida no són tan bones en el camp, però sí en les ciutats.

Creiem que la discriminació a la dona i el masclisme de les societats xinesa i índia en aquests assassinats selectius és la causa per la qual les dones han d’avortar les nenes.

Les mesures que se m’acudeixen per solucionar el problema són donar més importància a les dones oferint-li un treball i que també puguin cobrar un salari digne com a persones que són.

Per ajudar a les nenes que són abandonades després de néixer fomentaria el procés d’adopció als països desenvolupats i que així puguin viure una vida millor i també crearia una ONG perquè la gent pugui aportar diners i menjar per a tothom.

David Portillo i Ismael Peña

Conceptes:

El significat de desequilibri demogràfic es diu quan en un lloc hi ha més gent d’un sexe que de l’altre.

Idees principals:

El problema que exposa el text és la quantitat de nenes que són avortades o abandonades per les seves famílies, i per aquell motiu, el nombre de nens és mes superior al nombre de nenes. Aquest problema es dóna principalment a la Xina i a l’Índia.

Motius pels quals les famílies prefereixen tenir un fill, una d’aquestes raóns és perquè és mantingui el cognom. A més en el camp és millor tenir un fill que ho pugui treballar, i que pot mantenir els pares quan siguin vells.

Interpretació:

Per a nosaltres, el problema que causa el desequilibri demogràfic és que com en la Xina i l’Índia són uns països que valoren molt que el cognom vagi continuan per generacions, que es treballi en el camp, tenir més propietats, entre altres coses; i la majoria d’aquestes coses per a les dones és més difícil que per als homes

Reflexió:

No, en el meu país d’origen aquest fenomen no succeeix, encara que hi hagi més dones que homes la diferència és no més d’un 2,8%.

Si, si creiem que la discriminació de la dona i el masclisme influeixen en aquests assassinats selectius en la Xina i en l’Índia, i molt perquè si la societat tingués igualtats econòmiques i socials per als dones com per als homes, possiblement les famílies no volguessin tant tenir fills a filles, a més que amb la llei d’un sol fill, la gent busca la millor opció per als seus beneficis.

Les mesures que se m’acudeixenen per a solucionar aquest problema, no crec que siguin moltes, però una solució pot ser la dels cartells per a tenir filles, donar alguna cosa per a ajudar o convèncer la gent de tenir més filles, fer-li veure a la gent les conseqüències que hi ha amb tan poca quantitat de nenes, o coses així.

I per a ajudar les nenes abandonades després de néixer, una opció seria fer centres o llocs on es puguin portar les nenes que es van a abandonar, i si es pot, donar una petita ajuda econòmica per portar-les al centre, si no al millor la majoria dels pares no les portaria. L’altra podria ser concientizar a la gent dels problemes que causaria tenir la diferència tan notable de sexe.


Anabel Cabezas i Diego Moscoso