L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

Població ocupada: la població ocupada és aquella part d’una població que treballa i cobra un salari. És un subgrup de la població activa.

Població aturada: la població ocupada és aquella part de la població que ni treballa ni cobra salari perquè no pot per algun motiu especial tot i que té edat per treballar. És l’altre subgrup de la població activa.

Població activa: la població activa és aquella part d’una població que té edat per treballar(entre 16 i 65 anys).

L’expressió «estat del benestar» es coneix com a una combinació,una barreja entre democràcia, benestar i capitalisme, i es refereix a tenir una bona situació socioeconòmica.

La Seguretat Social és la cobertura sanitària estatal que tenim a Espanya. Garanteix que tothom tingui dret a visites mèdiques, ingressos hospitalaris i medicines o altres tractaments.

L’envelliment de la població, generalment, està considerat com una cosa dolenta tot i que indica que la zona és desenvolupada. L’autor creu que la societat opina que la gent gran és “trista, dependent, malalta, pobra, conservadora, inculta i estàtica”, per tant, necessita ajuts sanitaris i econòmics. L’autor del text veu bé que hi hagi gent gran ja que és gent treballadora, voluntària i entusiasta. Fins i tot, diu que vol arribar a ser vell.

La imatge que s’ofereix dels vells és bona, i tot i que la gent es pensa que els vells són un destorb, l’autor fa veure que no,que són ciutadans actius i entusiastes.

Aquesta imatge, generalment coincideix amb la realitat actual, ja que la majoria de persones grans són treballadores i els agrada ajudar als altres.

Segons l’autor del text la productivitat de la gent gran té un paper molt important, ja que gràcies a la feina que han desenvolupat al llarg de la seva vida, han generat riquesa cosa que fa que ara vivim molt millor que fa 50 anys. També diu que, malgrat tot, aquesta gent que ja no treballa, té dependència, però que contribueix a l’estabilitat del sistema productiu.

Considerem que una persona és vella a partir dels seixanta anys, ja que comença a sentir-se esgotada i no té l’agilitat d’abans per fer les coses. Tot i la meva opinió, segons les estadístiques, una persona per ser vella de manera oficial ha de tenir més de 65 anys .

Actualment, l’edat de jubilació al nostre país és als 65 anys tot i que en alguns treballs l’edat de jubilació és menor degut a les condicions físiques que es necessiten. Que la gent es jubili amb 65 anys no em sembla bé, penso que a aquesta edat no estàs en les mateixes condicions per treballar i crec que hauria de ser cinc anys abans, per tal de poder gaudir de la vida .

Creiem que vivim en un lloc envellit perquè vivim en una ciutat bastant desenvolupada i amb molta població jubilada que es veu cada dia al carrer.

Ismael Peña i David Portillo

La població pot ser activa o inactiva la població inactiva és aquella que no té edat per treballar i la població activa és aquella que té edat per treballar, però després es divideix en dos gran grups, un és la població ocupada que és aquella que treballa i cobra un salari, i després està la població aturada que és aquella que no cobra un salari.

“ L`Estat del benestar”, conforme al text, s`entén como aquells serveis o garanties socials que l`Estat proveeix a la totalitat dels seus habitants, per exemple ajudes a la gent gran.

La Seguretat Social, engloba l`Estat de benestar, relacionat amb la finalitat o objectiu de la protecció social de la població en cas de necessitat. Per exemple, les pensions.

L`envelliment de la població, està considerada com un grup de persones dependents econòmicament dels demés, degut a que consideren que aquest grup de persones no aporten res a la societat actual. L`autor això ho veu, al considerar que el concepte de vellesa s`atribueix a una persona pobre, trista, dependent i malalta.

D`acord amb el text, la productivitat te un paper principal o fonamental, en el fet de contribuir a la continuïtat en el manteniment de les prestacions socials que l`Estat garanteix a la població, es a dir, per tal que l`Estat de benestar es sostingui. Per l`altre part, la dependència es un clar identificador de l`alta esperança de vida de la població d`un país, i també, un clar identificador del grau de riquesa del país, en el fet que hi ha una millor prestació de serveis socials o ajudes a aquelles persones que ho necessiten.

D`acord amb el text, la imatge que s`ofereix d`una persona vella es la imatge d`una persona dependent econòmicament dels demés, una persona pobra,malalta i trista; res a veure amb lo que realment pot oferir una persona vella al conjunt de la societat. Actualment, les persones velles es consideren com a persones malaltes, pobres…que no aporten res a la societat, tal com diu l`autor del text

Considero que una persona és vella als 60 anys, laboralment parlant. No obstant, segons les estadístiques oficials, perquè una persona sigui considerada com a vella son necessaris tenir més de 64 anys, laboralment parlant, doncs es el moment en que les persones tenen dret a les prestacions socials que L`Estat espanyol garanteix ( jubilació ).

L`edat de jubilació en el nostre país son als 65 anys. Em sembla bé aquesta edat, perquè si la jubilació fos anticipada, és a dir, abans dels 65 anys d`edat, hi hauria segurament més problemes alhora de garantir les prestacions socials a la població més necessitada.

Creiem que vivim en un lloc envellit, perquè el nombre de persones de més de 64 anys, supera el nombre de naixements.

El nostre país te una societat envellida, en el fet de que l` esperança de vida cada vegada és més llarga, perquè hi ha millors prestacions socials ( exemple millor accés a la sanitat, medicaments,…), que afavoreixen a aquest fet.


Anabel Cabezas i Diego Moscoso